O NÁS

ATG CERT je nezávislý certifikační orgán, který zajišťuje personální kvalifikaci a certifikaci zvláštních procesů.

Cílem celého kvalifikačního a certifikačního procesu ATG CERT je připravit dostatečně kvalifikovaného pracovníka v daném procesu, který je schopen splnit odborné požadavky na něj kladené včetně způsobilosti vykonávat danou profesi a očekávané dovednosti i prezentovat a prokázat formou splnění kvalifikačních zkoušek.

ATG CERT pracuje na základě schvalování s vlastními i externími školicími a zkušebními středisky a s výsledky certifikačního procesu i vnějších certifikačních orgánů.

 

Vnitřní struktura ATG CERT je tvořena třemi nezávislými útvary:

ICB – Nezávislá certifikční rada (Independent Certification Board)

MB – Řídící rada (Management Board)

MCB – Exekutiva certifikačního orgánu (Management of Certification Body)

 

ICB a MB je tvořena předními odborníky v procesech, které certifikační orgán pokrývá a kteří zajišťují odborný dozor nad certifikačním orgánem a definují další postup jeho vývoje.