CERTIFIKOVANÉ PROCESY

ATG CERT pokrývá personální kvalifikaci a certifikaci těchto zvláštních procesů:

 

NDT (Non Destructive testing)

Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT podle ISO 9712 v metodách AT, ET, FT, IRT, LT, MT, PT, RT, ST, UT, VT

Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT podle ISO 9712 v metodách DR2, UT2 TOFD, UT2 Phased array, VT2dw

Vizuální kontrola výrobních procesů – svařování (VT dle EN 970,) slévárenství (VT dle EN 12454) a tváření

 

Svařování

International Welding Inspection Personal (IWIP)

Kvalifikace svářečů – ASME CODE SECTION IX

 

Inspekce strojních zařízení (Plant inspector)

API 510 – Inspektor tlakových nádob

API 570 – Inspektor tlakových potrubních systémů

API 653 – Inspektor nadzemních skladovacích nádrží

Korozní inspektor

 

Nezávislé inspekce

Každý certifikační systém má svůj kvalifikační a certifikační předpis / proceduru, která definuje odpovědnosti pracovníků v jednotlivých stupních a celý způsob kvalifikace a certifikace. Kvalifikační předpisy vycházejí a splňují požadavky řídících kvalifikačních standardů používaných v průmyslové praxi jako je ISO 9712, ISO 11484, ISO 18436 apod.

Certifikační systémy ATG CERT jsou strukturovány v tomto dělení:
Proces/Systém/Metoda/Kvalifikační stupeň/Sektor

Všechny kvalifikační systémy ATG CERT pracují se třemi kvalifikačními stupni, přičemž stupeň 1 je nejnižší (s nejmenšími pravomocemi a odpovědnostmi) a stupeň 3 je nejvyšší (manažer procesu v dané firmě).